de

Dom Seniora JASO funkcjonuję zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 czerwca 2019 roku na podstawie wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pod numerem 24.

Wydarzenia Dodano: 16.06.2023

Dom Seniora JaSo uczestniczył w konferencji: „Opieka – Profilaktyka – Pomoc”

Aby mówić o sporcie musi zaistnieć swego rodzaju sprawiedliwość, należy więc sklasyfikować sportowców według ich ograniczeń.

Wydarzenia Dodano: 14.06.2023

Dom Seniora Jaso Wspiera Projekt dla Młodzieży, Seniorów i Osób Niepełnosprawnych “Baltic for All”

Jednym z głównych celów projektu było szkolenie instruktorów żeglarstwa, kitesurfingu i windsurfingu, specjalizujących się w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Wydarzenia Dodano: 21.02.2023

Rola rodziny w procesie adaptacji rodzica w Domu Seniora

Gdy Senior trafia do Domu Opieki bez względu na stan umysłu rejestruje te zmiany.

Wydarzenia Dodano: 20.02.2023

I Regionalna Konferencja Senioralna

„Plany i wyzwania w opiece społecznej na rok 2023”