de

Dom Seniora JASO funkcjonuję zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 czerwca 2019 roku na podstawie wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pod numerem 24.

Rola rodziny w procesie adaptacji rodzica w Domu Seniora

Gdy Senior trafia do Domu Opieki bez względu na stan umysłu rejestruje te zmiany.

Seniorzy z nawet głęboką demencją czy chorobą Alzcheimera, którzy nie poznają już najbliższego otoczenia w momencie zmiany środowiska odczuwają tę zmianę podświadomie. Może nie zawsze wiedzą co dokładnie się wydarzyło, ale rejestrują zmiany rytmu dnia, smaku posiłków czy otaczających ich głosów. Mogą z tego powodu popadać w chwilową dezorientację. Dlatego tak ważna jest rola rodziny w tych pierwszych tygodniach nowego życia. Do tej pory Mama czy Tata był na miejscu, w pokoju obok a teraz rodzina musi się przestawić na odwiedzanie ich w Domu Seniora.

Aby ułatwić Seniorce/Seniorowi adaptację, powinny to być odwiedziny zorganizowane, przebiegać jak do tej pory. Zupełnie spokojnie lub tak samo, kiedy gromada wnucząt opanowywała dom w niedzielne popołudnie. Wszystko zależy od dotychczasowych rytuałów rodzinnych. Ważne jest zachowanie dotychczasowej konwencji. Te same tematy rozmów, ten sam program w TV czy spacer o jednakowej porze dnia. Te czynniki wpłyną pozytywnie na proces adaptacji i osoba starsza przyjmie zmiany z większym spokojem a co za tym idzie akceptacją.

Jeśli rodzina mieszka daleko utrzymywanie telefonicznego kontaktu będzie często jedynym możliwym sposobem na stały kontakt i poczucie otoczenia troską. Dzisiejsza technologia zapewnia przecież także rozmowy video. W ostatnim czasie jedna z naszych Podopiecznych właśnie tak uczestniczyła w ceremonii ślubnej prawnuka. Wszystko zależy od inicjatyw rodzinnych. Demencja czy Alzcheimer mimo, że pustoszą pamięć Seniorom nie odbierają pamięci ich najbliższym, dlatego zachęcamy do stałego i systematycznego podtrzymywania rodzinnych więzi bez względu na odległość.

Dom Seniora JaSo jest otwarty na Państwa wizyty i serdecznie do nich zachęcamy. O zmianach w organizacji ruchu w odniesieniu do pandemii C-19, informujemy na bieżąco na naszym FB: Dom Seniora JaSo. Dom Opieki nad morzem.

Zapraszam do kontaktu i pierwszej wizyty w Domu Seniora JaSo w Grzybowie, przy ul. Wiejskiej 3a.
Karina Dmyterko
tel.: 518 600 159.