de

Dom Seniora JASO funkcjonuję zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 czerwca 2019 roku na podstawie wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pod numerem 24.

O nas
Dom Seniora jest rodzinną placówką, która zapewnia
Mieszkańcom wysoki poziom całodobowej,
kompleksowej opieki i pielęgnacji oraz stwarza warunki
do wszechstronnej aktywności Seniorów.

Organizacja i świadczenie usług w Domu Seniora JASO uwzględniają stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości każdego Seniora.

Kadrę placówki tworzą pielęgniarki, opiekunki, pokojowe, terapeuta zajęciowy (według potrzeb), psycholog
(według potrzeb), rehabilitant (według potrzeb).

Dom Seniora JASAO zatrudnia pracowników posiadających stosowne kwalifikacje i umiejętności oraz doświadczenie. Nasi pracownicy charakteryzują się jednocześnie empatią, komunikatywnością, odpowiedzialnością i samodzielnością oraz umiejętnością pracy w zespole.

Dom Seniora JASO to:

  • wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych, które z różnych przyczyn nie mogą przebywać w dotychczasowym miejscu.
  • bezpieczny pobyt i godne życie.
  • utrzymanie dobrego stanu psychofizycznego, a w sytuacjach tego wymagających – jego poprawa.
  • zaspokajanie indywidualnych i grupowych potrzeb w sposób ułatwiający samodzielne funkcjonowanie.
  • zapewnienie odpowiednich warunków do różnych form aktywności i integracji.
Funkcjonowanie naszego Domu opiera się na zasadach:
Poszanowania podmiotowości, godności,
wolności i intymności każdego Seniora
Zapewnienia poczucia bezpieczeństwa
i domowej atmosfery
Stymulowania aktywności i rozwoju osobistego zgodnie z 
indywidualnymi możliwościami i zainteresowaniami Seniorów
Integrowania Seniorów z otoczeniem
i środowiskiem lokalnym.

Wyjątkowa lokalizacja

Dom Seniora JASO leży zaledwie 850 metrów od pięknej plaży nad Morzem Bałtyckim do której droga prowadzi przez kompleks leśny. Co zapewnia ciszę i komfort oraz możliwość korzystania z walorów klimatycznych wybrzeża oraz walorów środowiska naturalnego. Placówka położona jest w miejscowości Grzybowo, Gmina Kołobrzeg, w rejonie Strefy Ochrony Uzdrowiskowej, a jednocześnie w Strefie Chronionego Krajobrazu. Dom Seniora jest otoczony budynkami jednorodzinnymi oraz terenami zielonymi, co jest w szczególności ważne w sezonie wakacyjnym, ponieważ usługi turystyczne nie są uciążliwe.

Położenie placówki umożliwia dotarcie do niej komunikacją publiczną, ponieważ przystanek znajduje się zaledwie 100 metrów od naszego Domu.

Zielone otoczenie pensjonatu sprawia, że jakość powietrza jest doskonała
Pomieszczenia domu seniora Jaso:

Sale dziennego pobytu

Wyposażone w wykonane na zamówienie meble, dostosowane do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, wyposażone także w sprzęt audiowizualny, z dostępem do Internetu, wyposażone w system przywoławczy połączony z pomieszczeniem kadry oraz w system przeciwpożarowy, co zapewnia bezpieczeństwo beneficjentom

Sale kreatywności – zajęcia terapii zajęciowej, inne zajęcia grupowe i indywidualne

Jadalnia – wspólne posiłki, terapia zajęciowa, inne zajęcia grupowe, spotkania integracyjne i okolicznościowe, sala posiada oszklony wykusz, który powiększa pomieszczenie i doświetla je naturalnym światłem, a jednocześnie stanowi wyjście na taras, gdzie – przy sprzyjającej pogodzie – można spożywać posiłki, uczestniczyć w zajęciach lub wypoczywać

Sala relaksu – odpoczynek w czasie zajęć lub po posiłku

Kuchnia – dostęp do ciepłych i zimnych napojów i drobnych przekąsek pomiędzy posiłkami, możliwość przygotowania drobnego własnego posiłku lub poczęstunku z okazji osobistych uroczystości

Garderoba

miejsce do przebrania się
i pozostawienia okryć
wierzchnich oraz rzeczy
osobistych

Łazienki z prysznicem

możliwość zachowania higieny
osobistej, wzięcia prysznica
i przebrania się z pomocą
opiekunki

Gabinet pielęgniarski

stały dostęp do usług
pielęgniarskich według zaleceń
lekarza

Kolorystyka i aranżacja

Kolorystyka i aranżacja sal (ściany, podłogi, meble, wystrój okien, pościel) charakteryzuje się ciepłymi, pastelowymi barwami, pozytywnie wpływającymi na samopoczucie i atmosferę

Szanujemy podmiotowość,
godność, wolność
i intymność
każdego Seniora