de

Dom Seniora JASO funkcjonuję zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 czerwca 2019 roku na podstawie wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pod numerem 24.

Dom Seniora Jaso Wspiera Projekt dla Młodzieży, Seniorów i Osób Niepełnosprawnych “Baltic for All”

Dom Seniora Jaso znany jest ze stałego zaangażowania w tworzenie społeczeństwa równych szans i możliwości. Aktywnie uczestniczyliśmy w projekcie „Baltic for All”.

Projekt miał na celu zapewnienie możliwości zdobycia umiejętności zawodowych i stabilności zatrudnienia w dziedzinach żeglarstwa, windsurfingu i kitesurfingu dla osób niepełnosprawnych. To ambitne zadanie realizowano dzięki partnerstwu z instytucjami z Polski, Niemiec i Litwy oraz współpracy z organizacjami osób niepełnosprawnych.

Szkolenie Instruktorów – Istotny Element Projektu

Jednym z głównych celów projektu było szkolenie instruktorów żeglarstwa, kitesurfingu i windsurfingu, specjalizujących się w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Przedstawiciele Domu Seniora Jaso odegrali ważną rolę w opracowaniu programu szkoleniowego, korzystając z aktualnej wiedzy i doświadczeń zdobytych w trakcie wieloletniej pracy w opiece nad seniorami i osobami potrzebującymi oraz pasji do morza i turystki morskiej.

Efektem tych działań było przeszkolenie łącznie 85 instruktorów w Polsce, Niemczech i Litwie. Ta grupa wykwalifikowanych instruktorów jest teraz gotowa do prowadzenia szkoleń i kursów dla osób niepełnosprawnych, co zwiększa dostępność do tych form aktywności fizycznej na obszarze Południowego Bałtyku.

Dlaczego Poprawa Standardu Życia Osób Niepełnosprawnych i Seniorów jest Istotna?

Poprawa standardu życia osób niepełnosprawnych i seniorów ma kluczowe znaczenie. Jest to kwestia podstawowych praw człowieka – każda osoba zasługuje na godność, szacunek i możliwość pełnego uczestnictwa w społeczeństwie.

Poprawa standardu życia osób niepełnosprawnych i seniorów ma kluczowe znaczenie dla zdrowia całego społeczeństwa. Dostęp do odpowiedniej opieki, edukacji, rozwoju, szkoleń zawodowych i możliwości zatrudnienia sprzyja większej aktywności społecznej i ekonomicznej tych grup. W rezultacie przyczynia się to do wzrostu ogólnego dobrobytu społeczno-ekonomicznego.

Projekty jak „Baltic for All” przyczyniają się do tworzenia bardziej inkluzjacyjnej społeczności. Dostęp do sportów, jak żeglarstwo, windsurfing czy kitesurfing, zwykle uważanych za dostępne tylko dla osób bez niepełnosprawności, może zwiększyć poczucie wartości, niezależności i przynależności osób niepełnosprawnych.

Dom Seniora Jaso jest aktywnym orędownikiem nadmorskiej turystyki, promując pływanie żaglówkami, łodziami i katamaranami jako atrakcyjny sposób spędzania czasu na łonie natury. Przez te działania, nasz zespół wspiera nie tylko aktywny i zdrowy tryb życia, ale także odkrywanie wybrzeża Morza Bałtyckiego. Niewątpliwie, promowanie tych form aktywności pomaga wzbogacić doświadczenia osób niepełnosprawnych i seniorów, tworząc nowe możliwości do odkrywania i czerpania radości z piękna i bogactwa przyrody.

Tego rodzaju zaangażowanie w aktywne i zdrowe style życia jest kluczowe dla poprawy jakości życia tych grup. W ten sposób, Dom Seniora Jaso nie tylko podnosi standard życia tych osób, ale również pomaga budować zrównoważone społeczeństwo, które umożliwia wszystkim korzystanie z dostępnych form aktywności.

Jest to inspirujący przykład tego, jak małe kroki mogą prowadzić do wielkich zmian w społeczności i przyczyniać się do tworzenia bardziej sprawiedliwego i równego społeczeństwa.