de

Dom Seniora JASO funkcjonuję zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 czerwca 2019 roku na podstawie wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pod numerem 24.

Regulamin pobytu

Opieka Dzienna - oferujemy pobyt
krótko oraz długo terminowy

• Regulamin pobytu w Domu Seniora JASO (POBIERZ)

• Zgłoszenie do Domu Seniora JASO (POBIERZ)

• Wzór umowy o świadczenie usług w Domu Seniora JASO (POBIERZ)

• Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku Domu JASO (POBIERZ)

 

Dom Seniora Polska