de

Dom Seniora JASO funkcjonuję zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 czerwca 2019 roku na podstawie wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pod numerem 24.

I Regionalna Konferencja Senioralna

Obyła się I Regionalna Konferencja Senioralna „Plany i wyzwania w opiece społecznej na rok 2023” zorganizowana przez Dom Seniora JaSo. Przedstawiciele MOPS-ów, GOPS-ów, PCPR-ów, urzędów gmin, a także policealnych szkół medycznych jaki praktyków w branży fizjoterapeutycznej i opieki medycznej zebrali się, aby podsumować mijający rok 2022 w temacie opieki wytchnieniowej i stałej oraz metod wsparcia Seniorów i ich rodzin w nadchodzącym roku 2023.

Pani Teresa Gębczyńska z MOPS Kołobrzeg szczegółowo przedstawiła Projekt Opieki Wytchnieniowej realizowany wraz z Domem Seniora JaSo a Pani Renata Brączyk z Centrum Nauki i Biznesu Żak potrzebę i metody kształcenia kadry opiekuńczej oraz związane z zawodem wyzwania. Po za tym projekt Urlop bez Granic przedstawiła pani Karina Dmyterko z Domu Seniora JaSo a dyrektor JaSo omówił nowoczesny model zarządzania, który zaczerpnięty został przez prezesa spółki Med Senior Tomasza Szukalskiego z modelu zachodniego.

Wnioski z wolnej dyskusji są jasne: starzenie się społeczeństwa i niż demograficzny sprawia, że potrzeby na usługi opieki społecznej wciąż rosną a oczekiwania wobec instytucji i domów opieki są i będą bardzo wysokie. Sposobem na zaspokojenie potrzeb Seniorów w tym zakresie jest rozwijanie tych usług a także stałe podnoszenie kompetencji zawodowych kadr domów opieki. Podsumował konferencję dyrektor Domu Seniora JaSo Tomasz Szymański.  Za wspaniałe jedzenie oraz gościnną i świąteczną atmosferę składamy podziękowania obsłudze kołobrzeskiej Restauracji Nawigacja przy ul. Fredry 13.