de

Dom Seniora JASO funkcjonuję zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 czerwca 2019 roku na podstawie wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pod numerem 24.

48 500 320 197
[email protected]

Oferta
Dom Seniora JASO to przyjazne miejsce
tworzone wspólnie przez Seniorów
i profesjonalny personel.

Opieka Dzienna - oferujemy pobyt
krótko oraz długo terminowy

Dom Seniora JASO jest nowoczesną placówką, która zapewnia beneficjentom wysoki poziom kompleksowej opieki i pielęgnacji oraz stwarza warunki do wszechstronnej aktywności Seniorów.

Gwarantuje poczucie bezpieczeństwa i akceptacji oraz wsparcie osobom starszym i niepełnosprawnym, które z różnych przyczyn nie mogą przebywać same w miejscu zamieszkania.