de
48 500 320 197

Oferta
Dom Seniora JASO to przyjazne miejsce
tworzone wspólnie przez Seniorów
i profesjonalny personel.

Opieka Dzienna - oferujemy pobyt
krótko oraz długo terminowy

Dom Seniora JASO jest nowoczesną placówką, która zapewnia beneficjentom wysoki poziom kompleksowej opieki i pielęgnacji oraz stwarza warunki do wszechstronnej aktywności Seniorów.

Gwarantuje poczucie bezpieczeństwa i akceptacji oraz wsparcie osobom starszym i niepełnosprawnym, które z różnych przyczyn nie mogą przebywać same w miejscu zamieszkania.

Oferta usług Domu Seniora JASO – placówki pobytu dziennego – obejmuje zapewnienie kompleksowych i profesjonalnie zorganizowanych i świadczonych usług opiekuńczych i bytowych, w tym:

 • 1. Miłą, domową atmosferę, indywidualne w podejście do możliwości i potrzeb naszych beneficjentów.
 • 2. Pobyt w placówce we wszystkie lub w wybrane dni robocze w godzinach pomiędzy 7.00 a 19.00 (dni pobytu, liczba godzin dziennego pobytu, godzina jego rozpoczęcia i zakończenia ustalana zgodnie z potrzebami Seniora i jego Rodziny).
 • 3. Pięć posiłków dziennie: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja (w zależności od godzin pobytu beneficjenta w placówce) - zawsze świeże, smaczne i zdrowe, w tym posiłki dietetyczne z uwzględnieniem zalecanej przez lekarza diety.
 • 4. Dostęp do drobnych posiłków oraz zimnych i gorących napojów pomiędzy posiłkami.
 • 5. Opiekę i pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, zachowaniu higieny osobistej, przemieszczaniu się po terenie placówki i w czasie spacerów.
 • 6. Zapewnienie podstawowych środków czystości i higieny osobistej.
 • 7. Pielęgnację i nadzór nad leczeniem farmakologicznym według wskazań lekarza w zakresie dawkowania leków.
 • 8. Organizację czasu wolnego i terapię zajęciową, zajęcia stymulujące aktywność w różnych formach, rekreację na świeżym powietrzu, kontakty z grupą rówieśniczą i z osobami młodszymi.
 • 9. Animowanie kontaktów z otoczeniem.
 • 10. Możliwość organizacji transportu osobowego w sytuacji braku innych możliwości dotarcia do placówki i powrotu do domu.
 • 11. Opiekę duszpasterską (na życzenie) spójną z wyznaniem Seniora.
Oferujemy pobyt dzienny:
Krótkoterminowy - do 3 miesięcy
Długoterminowy - powyżej 3 miesięcy

Pobyt w Domu Seniora jest odpłatny. Wysokość opłaty za pobyt w Domu Seniora ustalana jest indywidualnie w umowie o świadczenie usług w Domu Seniora JASO w oparciu o zakres świadczonych usług. Szczegółowe zasady pobytu w Domu Seniora JASO reguluje Regulamin pobytu.