de

Dom Seniora JASO funkcjonuję zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 czerwca 2019 roku na podstawie wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pod numerem 24.

Dom Seniora JaSo. Najweselszy Dom Seniora na świecie.

Kiedy rozpoczynaliśmy naszą działalność, jasne było, że JaSo będzie wyjątkowym miejscem. Nie tylko ze względu na położenie nad morzem, ale przede wszystkim na wyjątkowy charakter tego miejsca i tego, co chcemy w nim tworzyć. Opieka senioralna, to coś na czym znaliśmy się doskonale, wystarczyło jedynie przesłać naszą misję w świat.

I tak o to dziś z dumą mówimy, że jesteśmy najweselszym Domem Seniora na świecie! To tutaj znamy wszystkich podopiecznych jak własnych dziadków, tutaj słychać śmiech dzieci podczas niedzielnych odwiedzin, tutaj tańczymy lokomotywę, pieczemy ciasta i gromadzimy się przy wspólnym stole, aby cieszyć się kolejnymi urodzinami.

Ten dom tworzony jest z sercem i pełnym zaangażowaniem kadry pracowniczej. Nasi pracownicy nam ufają a my ufamy im. To między innymi dlatego aż 30 rodzin powierza nam opiekę nad bliskimi. W kadrze Domu Seniora JaSo mamy 20 wykwalifikowanych osób personelu medycznego, nasi partnerzy w postaci Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej realizują z nami unijne projekty, wciąż rozwijamy nasze kompetencje po to, by służyć lepiej i skuteczniej naszym Seniorom i społeczeństwu. Naszą najnowszą usługą jest szkolenie dla rodzin jak opiekować się Seniorem, po powrocie ze szpitala.

W roku 2022 udało nam się zrealizować konferencję Krajowej Izby Domów Opieki KIDO, jako prelegenci braliśmy udział w naukowej konferencji na temat sportu osób niepełnosprawnych w PWSZ w Koszalinie, zrealizowaliśmy Urlop bez granic w ramach którego osoby niepełnosprawne żeglowały na prawdziwych jachtach, podsumowaliśmy naszą działalność w I Regionalnej Konferencji Senioralnej. Nabraliśmy wiatru w żagle i z ogromną energią jesteśmy gotowi na nowe wyzwania
i realizację planów w najbliższej przyszłości.