de

Dom Seniora JASO funkcjonuję zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 czerwca 2019 roku na podstawie wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pod numerem 24.

Sposoby na poprawę jakości opieki w domu seniora

Zaczynając rozmowę o sposobach na podwyższenie poziomu opieki w Domu Seniora należy zaznaczyć, że jakość jest bardzo dobra i zawsze na najwyższym, możliwym poziomie. Nie oznacza to jednak, że nie należy pracować nad tą dziedziną a wręcz przeciwnie. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje jakość opieki jako „stopień, do jakiego usługi obejmujące jednostkę zwiększają prawdopodobieństwo osiągnięcia oczekiwań w zakresie efektów opieki oraz wykazują zgodność z aktualną i profesjonalną wiedzą”. Osobiście dodałabym jeszcze: i doświadczeniem. Dlatego w Domu Seniora JaSo pracujemy z najlepszymi opiekunami nie zapominając o potrzebie rozwoju zawodowego, szukaniu innowacji i sposobów na stałe podnoszenie jakości usług. Przede wszystkim omawiamy sytuację każdego Seniora osobno, skupiając się na zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb. To wymiana opinii sprawia, że zawsze znajdujemy odpowiednie rozwiązanie. To może być inny wózek, zmiana pokoju czy wyeliminowanie z diety jakiegoś składnika. Można więc śmiało pochwalić się holistycznym podejściem pełnym troski i uwagi.

Przekazanie opieki do Domu Seniora jest związane z ceną określony standard, tak więc ważnym elementem w jakości usług są oczekiwania rodzin a one zaczynają się od podstawowych rzeczy jak karmienie, realizacja recept, wizyt w poradniach specjalistycznych a kończą na organizacji przyjęć urodzinowych. Tutaj również należy podejść indywidulanie do potrzeb i rodzin, ponieważ nie zawsze bliscy Seniora mieszkają na miejscu i najzwyczajniej w świecie nie mają możliwości mu towarzyszyć w tego typu wydarzeniach. W Domu Seniora JaSo w ramach utrzymania i stałego podnoszenia jakości usług współpracować z rodzinami i w standardzie naszych usług mieści się tak zwana opieka socjalna, do której zaliczamy dbanie o realizację wizyt lekarskich, zakupy takie jak tort na urodziny, organizacja rozmów video, odwiedziny podczas pobytów w szpitalu czy zdawanie relacji z każdego tygodnia u nas. Efekt jaki zyskujemy to przede wszystkim zaufanie i naszą satysfakcję z dobrze wykonanej pracy.