de

Dom Seniora JASO funkcjonuję zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 czerwca 2019 roku na podstawie wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pod numerem 24.

Naprzeciw problemom, Twoim
oraz bliskiego Ci Seniora, wychodzimy
ze swoimi rozwiązaniami.

Decyzja należy do Ciebie, a jak najlepsze sprawowanie opieki
i troska o Twoich najbliższych jak o naszych własnych, do nas.

Naprzeciw problemom, Twoim
oraz bliskiego Ci Seniora, wychodzimy
ze swoimi rozwiązaniami.

Decyzja należy do Ciebie, a jak najlepsze sprawowanie opieki
i troska o Twoich najbliższych jak o naszych własnych, do nas.

Program NESTOR

Program Nestor to idealne rozwiązanie dla osób, które planują wspólny wypoczynek nad morzem w gronie rodzinnym. Dom Seniora JASO zapewnia profesjonalną opiekę oraz pomaga zorganizować czas wolny dla osób starszych, tak aby Nestor rodziny – Mama, Tata, Babcia czy Dziadek, mogli w pełni cieszyć się urokami wybrzeża, a jednocześnie mieli zagwarantowaną właściwą opiekę.

Nasz Dom zapewni m.in.:

  • 1. Bezpieczny i atrakcyjny pobyt osoby starszej w naszej placówce we wszystkie lub w wybrane dni robocze w ustalonych godzinach pomiędzy 7.00 a 19.00.
  • 2. Miłą, domową atmosferę, indywidualne w podejście do możliwości i potrzeb każdego Nestora.
  • 3. Świeże, smaczne i zdrowe posiłki, w tym posiłki dietetyczne z uwzględnieniem zalecanej przez lekarza diety.
  • 4. Opiekę i pomoc w podstawowych czynnościach życiowych.
  • 5. Pielęgnację i nadzór nad leczeniem farmakologicznym według wskazań lekarza w zakresie dawkowania leków,
  • 6. Organizację czasu wolnego i aktywności w różnych formach, rekreację na świeżym powietrzu, kontakt z grupa rówieśniczą.