de
48 500 320 197

O nas
Dom Seniora JASO to przyjazne miejsce
tworzone wspólnie przez Seniorów
i profesjonalny personel.

Położenie Domu Seniora zapewnia
możliwość korzystania z walorów
klimatycznych wybrzeża

Dom Seniora JASO to miejsce dziennego pobytu dla osób starszych, przewlekle chorzy (także po leczeniu szpitalnym) lub z niepełnosprawnością fizyczną, którzy z przyczyn zdrowotnych, rodzinnych lub osobistych wymagają kompleksowej opieki dziennej poza miejscem zamieszkania, a także profesjonalnego wsparcia w utrzymaniu wszechstronnej aktywności.

Placówkę utworzyliśmy na bazie naszego 12-letniego bogatego doświadczenia w opiece nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi.

Położenie Domu Seniora zapewnia możliwość korzystania z walorów klimatycznych wybrzeża, a jednocześnie umożliwia stały dostęp do usług świadczonych przez inne podmioty. Placówka położona jest w miejscowości Grzybowo, Gmina Kołobrzeg, w rejonie Strefy Ochrony Uzdrowiskowej, a jednocześnie w Strefie Chronionego Krajobrazu.

Teren charakteryzuje się doskonałymi warunkami klimatycznymi, walorami przyrodniczymi i estetycznymi. Obiekt znajduje się niedaleko nadbałtyckiej plaży i kompleksu leśnego, co umożliwia korzystanie z walorów środowiska naturalnego.

Położenie placówki umożliwia dotarcie do niej komunikacją publiczną.

Otoczenie budynku Domu Seniora pozbawione jest barier architektonicznych, teren
jest ogrodzony i monitorowany, zagospodarowany zielenią.

Budynek wolnostojący, trzykondygnacyjny bez barier architektonicznych, z szerokimi korytarzami, wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo i poręcze oraz nowoczesną windę. Budynek wyposażony jest w podłogi z materiałów antypoślizgowych. Dla bezpieczeństwa Seniorów na korytarzach, klatce schodowej, w kuchni i w windzie funkcjonuje całodobowy monitoring kamer oraz nowoczesny system przeciwpożarowy. Aranżacja
i kolorystyka korytarzy, klatki schodowej
i windy ciepła, pastelowa.

Winda umożliwia samodzielne dotarcie na każdą kondygnację, dostosowana jest do przewożenia osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich i wyposażona w system obsługi umożliwiający korzystanie z niej przez osoby z niepełnosprawnościami, w tym osoby niewidzące lub słabowidzące.

Pomieszczenia domu seniora Jaso:

Sale dziennego pobytu

Wyposażone w wykonane na zamówienie meble, dostosowane do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, wyposażone także w sprzęt audiowizualny, z dostępem do Internetu, wyposażone w system przywoławczy połączony z pomieszczeniem kadry oraz w system przeciwpożarowy, co zapewnia bezpieczeństwo beneficjentom

Sale kreatywności – zajęcia terapii zajęciowej, inne zajęcia grupowe i indywidualne

Jadalnia – wspólne posiłki, terapia zajęciowa, inne zajęcia grupowe, spotkania integracyjne i okolicznościowe, sala posiada oszklony wykusz, który powiększa pomieszczenie i doświetla je naturalnym światłem, a jednocześnie stanowi wyjście na taras, gdzie – przy sprzyjającej pogodzie – można spożywać posiłki, uczestniczyć w zajęciach lub wypoczywać

Sala relaksu – odpoczynek w czasie zajęć lub po posiłku

Kuchnia – dostęp do ciepłych i zimnych napojów i drobnych przekąsek pomiędzy posiłkami, możliwość przygotowania drobnego własnego posiłku lub poczęstunku z okazji osobistych uroczystości

Garderoba

miejsce do przebrania się
i pozostawienia okryć
wierzchnich oraz rzeczy
osobistych

Łazienki z prysznicem

możliwość zachowania higieny
osobistej, wzięcia prysznica
i przebrania się z pomocą
opiekunki

Gabinet pielęgniarski

stały dostęp do usług
pielęgniarskich według zaleceń
lekarza

Kolorystyka i aranżacja

Kolorystyka i aranżacja sal (ściany, podłogi, meble, wystrój okien, pościel) charakteryzuje się ciepłymi, pastelowymi barwami, pozytywnie wpływającymi na samopoczucie i atmosferę

Szanujemy podmiotowość,
godność, wolność
i intymność
każdego Seniora

Dom Seniora JASO to:

  • wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych, które z różnych przyczyn nie mogą przebywać w dotychczasowym miejscu.
  • bezpieczny pobyt i godne życie.
  • utrzymanie dobrego stanu psychofizycznego, a w sytuacjach tego wymagających – jego poprawa.
  • zaspokajanie indywidualnych i grupowych potrzeb w sposób ułatwiający samodzielne funkcjonowanie.
  • zapewnienie odpowiednich warunków do różnych form aktywności i integracji.
Funkcjonowanie naszego Domu opiera się na zasadach:
Poszanowania podmiotowości, godności,
wolności i intymności każdego Seniora
Zapewnienia poczucia bezpieczeństwa
i domowej atmosfery
Stymulowania aktywności i rozwoju osobistego zgodnie z
indywidualnymi możliwościami i zainteresowaniami Seniorów
Integrowania Seniorów z otoczeniem
i środowiskiem lokalnym.

Organizacja i świadczenie usług w Domu Seniora JASO uwzględniają stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości każdego Seniora.

Kadrę placówki tworzą pielęgniarki, opiekunki, pokojowe, terapeuta zajęciowy (według potrzeb), psycholog
(według potrzeb), rehabilitant (według potrzeb).

Dom Seniora JASAO zatrudnia pracowników posiadających stosowne kwalifikacje i umiejętności oraz doświadczenie. Nasi pracownicy charakteryzują się jednocześnie empatią, komunikatywnością, odpowiedzialnością i samodzielnością oraz umiejętnością pracy w zespole.